اجاق برقی/اجاق گازصفحه ای

اجاق برقی مسافرتی ، گرم شدن فوق العاده سریع ،
کلیدهای تنظیم دما ، دارای فن

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی